blackstroke

Når resultatet er afgørende

greythinIMG (International Management Group) tilbyder rådgivning indenfor hele spektret af udfordringer, som topledelsen konfronteres med - det gælder såvel bestyrelsesrådgivning og strategiske positionering som operationelle tiltag samt digital transformation. Hertil kommer vores ekspertise indenfor M&A. Vi hjælper ikke blot med at afdække de nødvendige initiativer for at ledelsen når sine målsætninger, vi støtter processen fra A-Z og bistår derfor ofte med at eksekvere de nødvendige (og aftalte) tiltag. Det er vores tilgang til et resultatgivende samarbejde og hvor ordentlighed, integritet samt troværdighed er bærende elementer.

Vi anser ikke størrelse som værende et mål i sig selv i forhold til at skabe mest mulig værdi for vore klienter. Omvendt har vi ambitionen om at være blandt de Top-5 bedste indenfor management consulting. En dedikeret tilgang til ethvert engagement og at vi kan indtræde på alle niveauer i organisationen for derigennem tilføre kompetencer og ressourcer er en medvirkende årsag til at andre vælger IMG.

blackstroke

Seneste AI Podcast

blackstroke

Kom sikkert i mål med IMG's specialister

whitethinAt vækste en virksomhed og samtidig gøre den lønsom handler om fakta og sund fornuft mere end formodninger og drømme. Fakta er mørtlen, som binder murstene sammen og derved gør bygningsværket solidt og bæredygtigt. Jo mere solidt, desto højere kan man bygge - derved kan større og mere vidtrækkende visioner og drømme realiseres.

For IMG gælder det om at medvirke til at skabe synlige og bæredygtige resultater indenfor "Management Consulting" - at ville gøre en forskel. Hvis I er en privat virksomhed, så gælder det for os om at styrke jeres forretningsmæssige fundament, konkurrenceevne og resultater. Taler vi derimod om offentlige myndigheder og institutioner, så har vi fokus på at optimere anvendelsen af ressourcer, for at I derigennem kan tilbyde en unik borgerservice samt sikre en høj social udvikling og velfærd.

IMG lykkes med andre ord kun, hvis jeres organisation er en succes.

greythinLøsning af de opgaver, hvor IMG inddrages, kræver de bedste kompetencer. Og netop dette mener vi er baggrunden for IMG's efterhånden 20 års succes, da dygtige medarbejdere, som hele tiden stræber efter at finde den bedste løsning, anspores til at være et skridt foran.

For os er det ikke et spørgsmål om at opnå popularitet, men derimod ønsket og lysten om at finde det for jer rigtige svar for løsning af opgaven. Vi har modet til at anbefale og eksekvere utraditionelle løsninger.

IMG fastholder konsekvent høje standarder indenfor vores kompetencer og services, så vi derved altid kan bringe det bedste team af medarbejdere i spil. Erfaringsudveksling, case-studier samt tilknytning til internationale opgaver o.m.a. er alt sammen med til at holde vores medarbejdere ajour med nye tendenser og muligheder på tværs af brancher. Det er samtidig med til at vi formår at gøre det komplekse simpelt og får ført tingene ud i livet gennem en stringent eksekvering. Alt sammen på en for jer lønsom facon og hvor vort honorar altid er tilpasset opgaven og det forventede resultat som følge af vores meget fleksible honorarmodeller. Det er derfor, vi kan levere bæredygtige resultater.

Få inspiration og værktøjer via "IMG InSights"

blackstroke

Seneste artikler (UK)

blackstroke

En verden af viden, erfaringer og resultater

Nedenfor kan du læse mere om de fag- og indsatsområder (fra vort engelske web-site), hvor vi fra IMG's side kan støtte op omkring din organisation. Vælg det enkelte emne for at se en kort beskrivelse af forretningsområdet. Vil du vide mere, så ring til os på tel. 7211 8166.

blackstroke

FN's 17 Verdensmål

IMG tager sit samfundsansvar alvorligt. Derfor støtter vi FN's 17 Verdensmål - især med fokus rettet mod "Industri, Innovation og Infrastruktur".

blackstroke

Læs mere om IMG's fagområder (UK):

Strategy & Transformation

Business Strategy & Transformation
Turnaround & Restructuring
Management Advisory
Board Advisory
Mergers & Acquisitions

Leadership & Governance

Transformative Leadership
Leadership Performance
Corporate Governance
Organization Design & Effectiveness
Culture Transformation
Executive Search
Legal Services / GDPR Compliance