blackstroke

Privatlivspolitik

Sidst opdateret den 15. maj 2018

GDPR Compliance

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos os, besøger vore websites og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

IMG, International Management Group
Lysholt Allé 10, "Advice House"
DK - 7100 Vejle

Tel. (+45) 7211 8166

i det følgende blot henvist til som "IMG".

HVILKE PERSONDATA INDSAMLES?

Hvis du er klient hos IMG eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde den nødvendige rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den Engagementaftale vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af Databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation.

Nyhedsservices
IMG indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne tilmelde dig kurser eller nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Hvis du tilmelder dig et af vores kurser, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse. Retsgrundlaget for vores behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål (eksempelvis til markedsføring), vil vi altid informere dig herom og som udgangspunkt indhente dit samtykke til denne behandling, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi kun din e-mailadresse. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. I den forbindelse indsamler vi i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores websites, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores bruge cookies.

BRUGEN AF VORE WEB-SITES

Det kan være nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores websites forskellige funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer m.v., om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

TREDJELANDE

IMG overfører som udgangspunkt aldrig dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS). Skulle der alligevel være behov herfor vil det kun ske efter forudgående skriftlig tiltrådt aftale/samtykke.

SIKKERHED

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du undtagelsesvis har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail (brug af digitalt certifikat).

OPBEVARING OG SLETNING

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK - 1300 København K

Tel. (+45) 3319 3200

LINKS TIL ANDRE WEB-SITES

På vores websites kan der undtagelsesvis være links til andre websites. IMG er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre websites, bør du altid læse sitets politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vores websites.

KONTAKT

Skriv til gdpr@imgcorp.dk hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.